Pełnomocnik ds. polityki senioralnej

Artur Pozorek (ur. 1978r.)

  • Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
  • W latach 2004-2005 - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim.
  • Od 2005 – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych, Kierownik Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
  • W latach 2009 – 2011 – Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I i II kadencji.
  • Wiceprzewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej