Archiwum 2016

Święta Bożego Narodzenia 2016 r.

 

„Jest taki dzień, jedyny w ciągu całego roku… bardzo ciepły...
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory…                                        
Jest taki dzień, w którym radość
wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas
zna od kołyski…”

 

Od 6 do 28 grudnia 2016 r. można składać oferty w ramach rządowego programu ASOS – edycja 2017

Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne czy stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Chętni mogą liczyć na dotacje w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł w ramach 4 priorytetów:

Seniorzy z wykształceniem wyższym są bardziej aktywni zawodowo – wyniki sondażu CBOS

Wśród Polaków w wieku 60+ pracuje tylko 14 proc.; zdecydowana większość nie jest już aktywna zawodowo i utrzymuje się wyłącznie z emerytury lub renty - wynika z sondażu CBOS.

Badanie pokazało, że ogółem 86 proc. ankietowanych w wieku 60 lat i więcej w ogóle nie pracuje. W pełnym wymiarze czasu pracuje jedynie 10 proc. badanych, 2 proc. w niepełnym wymiarze czasu i 2 proc. dorywczo.

Wiek, wykształcenie i praca

Budynki dostępne nie tylko dla niepełnosprawnych ruchowo

Posiedzenie międzyresortowego Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, odbywające się 15 listopada 2016 r., poświęcone było dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. Posiedzeniu przewodniczył Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej