Aktualności

Kształtowanie polityki senioralnej poprzez współpracę Samorządu Województwa Mazowieckiego z Uniwersytetami Trzeciego Wieku

23 marca 2018 roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało spotkanie przedstawicieli kadry zarządzającej Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Spotkanie dotyczyło prowadzonej przez Uniwersytety aktywności dla seniorów oraz możliwości współpracy z samorządem Województwa Mazowieckiego.

Wyniki oceny formalnej w otwartym konkursie ofert - "POLITYKA SENIORALNA"

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, ogłoszonego uchwałą nr 245/315/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2017 r.

„Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje!

Zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów na projekt społeczny w konkursie Seniorzy w akcji realizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku i Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

*Kogo szukamy?*

*Aktywnych osób 60+*, które chcą połączyć rozwijanie własnych pasji i zainteresowań z działaniem na rzecz innych.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej