Aktualności

Wypracowanie zasad współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środowiskiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

26 kwietnia 2018 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało kolejne spotkanie w sprawie wypracowania zasad współpracy ze środowiskami senioralnymi. Tym razem gościliśmy w siedzibie MCPS przedstawicieli Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu województwa mazowieckiego.

Wypracowanie zasad współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środowiskiem rad seniorów

19 kwietnia 2018 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z Radami Seniorów, którego celem było wypracowanie zasad współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Wszystkich przybyłych gości przywitała Elżbieta Lanc, członek zarządu Województwa Mazowieckiego, Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, oraz Elzbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

Życzenia Wielkanocne

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej