Aktualności

Wypracowanie zasad współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środowiskiem organizacji pozarządowych w zakresie polityki senioralnej

25 maja 2018 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, którego celem było wypracowanie zasad współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Wszystkich przybyłych gości przywitała Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Artur Pozorek, p. o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, oraz Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - polityka senioralna

Uchwałą nr 739/340/18 z dnia 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w zakresie polityki senioralnej:

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej