Aktualności

Regionalna Konferencja Dotycząca Polityki Senioralnej Samorządu Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Regionalnej Konferencji Dotyczącej Polityki Senioralnej Samorządu Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie.

Celem konferencji jest integracja środowiska senioralnego oraz podkreślenie aktywności seniorów działających na poziomie lokalnym. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną różnorodne formy aktywności osób starszych.

Otwarte spotkanie dotyczące "bonów społecznych"!

Serdecznie zapraszamy seniorów z Warszawy i okolic na otwarte spotkanie informacyjne dotyczące regionalnego system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych. 

Bony dla seniorów

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego uruchamia regionalny system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych! 

W latach 2018-2020 Stowarzyszenie RCP, w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów”, udzieli ponad 300 bonów społecznych na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne z terenu woj. mazowieckiego. 

Trzeci Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego

15 czerwca 2018 r. w Warszawie w kinie Praha odbył się Trzeci Sejmik Senioralny, który poprowadził Artur Pozorek - Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej. Na początku spotkania Goście wysłuchali przemówienia Adama Struzika skierowanego do seniorów. Pan Marszałek mówił o tym, że seniorzy są bardzo ważnym elementem polityki naszego regionu. Wszystkich zgromadzonych przywitała Elżbieta Lanc.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej