Konferencja "Wolontariat jako forma towarzyszenia i wspierania seniorów" połączona z obchodami "Międzynarodowego Dnia Wolontariusza"

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Wolontariat jako forma towarzyszenia
i wspierania seniorów" połączonej z obchodami "Międzynarodowego Dnia Wolontariusza".

 
Konferencja dla 120 osób odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. w Kinie Praha,
ul. Jagiellońska 26 w Warszawie, w godz. 10:00-15:00. Będzie to forma podziękowania dla wszystkich wolontariuszy - seniorów, któremu przyświeca cel edukacyjny
(program w załączeniu poniżej).
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w konferencji wymaga rejestracji. W związku
z powyższym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu poniżej)
i przesłanie do dnia 30 listopada 2018 r. skanem na adres: danuta.ksiazek@mcps.com.pl 
 
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli (nie więcej niż dwóch z danej instytucji) organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziały i koła terenowe w województwie mazowieckim, Klubów Seniora, Rad Seniorów oraz uniwersytetów trzeciego wieku. 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej