GRATULUJEMY ZWOLEŃSKIEMU UNIWERSYTETOWI TRZECIEGO WIEKU

To już 10 lat, odkąd Zwoleński UTW rozpoczął cykl edukacyjny dla mieszkańców, którzy okres aktywności zawodowej mają już za sobą. 

Praca i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej została doceniona i nagrodzona Medalem Pamiątkowym "Pro Masovia"!

https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,6337,aktywizuje-i-poszerza-horyzo...

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej