Aktualności

Konferencja pn. ”Przemoc, nienawiść czy zaufanie i współpraca”

Nie ma kraju czy społeczności, które nie byłyby dotknięte przemocą. Jest obecna w domach, szkołach, w pracy i w instytucjach. Jest problemem, uniwersalnym, który zagraża życiu i zdrowiu nas wszystkich.

Wg światowego raportu na ten temat przygotowanego przez WHO, każdego roku ponad 1,6 mln ludzi na świecie traci życie z powodu przemocy. Jeszcze więcej z tego samego powodu ma problemy natury psychicznej. To zjawisko dotyczy również NAS - Polski i Polaków, w szczególności również mieszkańców woj. mazowieckiego.

Uchwała ws. Mazowieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej regulaminu

W dniu 14 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1772/388/18 w sprawie Mazowieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej regulaminu.

Postępujące zmiany demograficzne skutkujące wzrostem liczby najstarszych mieszkańców województwa mazowieckiego, wskazują na konieczność podejmowania działań zapewniających poprawę jakości życia osób starszych.

Życzenia z okazji Dnia Seniora

Konferencja "Wolontariat jako forma towarzyszenia i wspierania seniorów" połączona z obchodami "Międzynarodowego Dnia Wolontariusza"

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Wolontariat jako forma towarzyszenia
i wspierania seniorów" połączonej z obchodami "Międzynarodowego Dnia Wolontariusza".

 
Konferencja dla 120 osób odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. w Kinie Praha,
ul. Jagiellońska 26 w Warszawie, w godz. 10:00-15:00. Będzie to forma podziękowania dla wszystkich wolontariuszy - seniorów, któremu przyświeca cel edukacyjny
(program w załączeniu poniżej).
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej